Neko Naturgödsel

Neko Naturgödsel

Neko Naturgödsel är ett växtbaserat, 100% ekologiskt allmängödsel godkänt för ekologisk produktion.

Ekologisk produkt

Paketstorlek 6 l, 1 l

Neko Naturgödsel är en 100 % ekologisk, växtbaserad allmängödsel godkänd för ekologisk produktion. Den är gjord av biomassa som produceras av livsmedelsindustrin. Innehåller socker, melass, glukossirap och mycel från svampen (Aspergillus niger) som används i citronsyraprocessen. Svampmycelet förbättrar anslutningen av växtens rötter till marken och mikroorganismerna. Växtens förmåga att ta upp näring ökar och strukturen blir starkare.

Fördelar med användning:

  • Buskig och intensivt grön vegetation
  • Förbättrar vatten- och näringsupptaget
  • Stimulerar aktiviteten hos mikroorganismer
  • Ökar markens luftighet och smulstruktur
  • Stärker växtens rotsystem och sjukdomsresistens
  • Förkalkningseffekt (kalcium 8%)

Neko Naturgödsel är lämplig för att gödsla alla växter.
Till användningsområdena hör till exempel sommarblommor, perenner, växthus och öppna markväxter, örter, lökblommor, buskar, träd, gräsmattor och jordblandningar.

Endast en gödsling per växtsäsong räcker. Neko Naturgödsel är ett långtidsverkande gödselmedel som endast används en gång per växtsäsong. Under det första användningsåret rekommenderas maximala mängder. Näringsämnen löses jämnt för användning av växter under hela växtsäsongen.

Appliceras eller blandas med ytjord och jordblandningar under tidig vår, försommar eller sen höst.

För ytjord
1-2 dl / m2 tai
1-2 kg / 10 m2

För kompostblandningar
2 dl / 10 l eller
5-10 kg / m3

Typnamn Organisk kvävegödsel

Tillverkad av biomassa som genereras i livsmedelsindustrin. Återvinningsbart gödselmedel.

Näringsinnehåll i procent

nitratkväve N 5 %
fosfor P 0,65 %
kalium K 0,42 %
kalcium Ca 11 %
zink Z 0,2 %