Neko Växtnäring

Neko Växtnäring

Neko Växtnäring är ett högkvalitativt bevattningsgödsel för alla trädgårds- och gröna växter. Tillräcklig tätning. NPK 8-3-2

Förpackningsstorlekar 250 ml, 500 ml, 3 l, 10 l

 

Neko Växtnäring är ett högkvalitativt bevattningsgödsel för gröna och blommande krukväxter, sommarblommor, plantor, perenner och växthusgrönsaker. Innehåller alla viktiga huvud- och mikronäringsämnen på ett balanserat sätt för att säkerställa riklig blomning och vacker tillväxt. Tillräcklig tätning. NPK 8-3-2

Blanda 10 droppar Neko Växtnäring per liter vatten i bevattningsvattnet. Under den bästa växtsäsongen kan dosen ökas med 2 ml-4 ml / 1 l vatten. (6 ml i en 250 ml flaska med lock och 10 ml i en 500 ml flaska med lock).

Blandningsförhållande:
10 droppar Neko Växtnäring
1 l vatten

Använd endast för gödningsändamål. Förvara på en sval plats, skyddad från frysning och solljus, utom räckhåll för barn och husdjur.

Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

NEKO VÄXTNÄRING konsuments tuoteseloste 2023

EG-gödsel

Sammansättning i viktprocent (%)

vattenlösligt kväve (N) 6,9
varav nitratkväve (NO3-N) 1,6
ammoniumkväve (NH4-N) 3,0
urea kväve (urea-N) 2,3
vattenlösligt fosfor (P) 2,3
vattenlösligt kalium ( K) 2.
natrium (Na) 0,023
järn (Fe) 0,0014
bor (B) 0,0022
koppar (Cu) 0,00026
mangan (Mn) 0,00053
zink (Zn) 0,00012
molybden (Mo) 0 ,00012