Neko Vårspruta

Neko Vårspruta

NekoVårspray är ett bekämpningsmedel lämpligt för ekologisk odling för att kontrollera övervintringsstadierna av äppelmal, bladlöss och fruktträdskvalster från fruktträd, bärbuskar, prydnadsträd och buskar.

Förpackningsstorlek 1 l

Neko Vårspray är ett bekämpningsmedel lämpligt för ekologisk odling för att kontrollera övervintringsstadierna av äppelmal, bladlöss och fruktträdskvalster från fruktträd, bärbuskar, prydnadsträd och buskar. Användningstiden är tidigt på våren, vanligtvis i april då knoppar på träd och buskar knoppar. Används blandat med vatten och appliceras med spruta.

Aktiv ingrediens paraffinolja 840 g/l

Förpackningsstorlek 1 l

Produkten är effektiv mot vinteräggen från fruktträdskvalster, äppelkvalster och bladlöss. Användningstiden är tidigt på våren, vanligtvis i april då knoppar på träd och buskar knoppar. Används blandat med vatten och appliceras med spruta. Grenar och stammar av träd och buskar våtsprutas från alla sidor.

Använd styrkor

när knopparna börjar svälla, 3% blandning:
3dl Neko Spring Spray
10l vatten

när knopparna öppnar sig, men innan musöronstadiet 1% blandning:
1dl Neko Spring Spray
10l vatten

Växter sprayas i lugnt väder när temperaturen är över +7°.
Du får inte spraya vid knoppöppningen när det finns risk för nattfrost.
Frysande vätska kan skada knopparna.
Vintergröna växter får inte sprayas.

Förvaras i ett låst rum, skyddat från frysning och solljus, utom räckhåll för barn och husdjur.

Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonader ska användas vid hantering av produkten.

På grund av effekterna på vattenlevande organismer får produkten inte användas och appliceringsutrustningen får inte rengöras 10 meter närmare vattendrag. Vid besprutning ska man se till att växtskyddsmedlet inte driver ner i vattnet med vinden. Resterande sprutmedel får inte släppas ut i vattendragen. Det överblivna obrukbara växtskyddsmedlet förs till insamlingsstället för farligt avfall och de tomma, sköljda försäljningsförpackningarna till lämplig avfallsplats.