Inhemsk gödseltillverkare

Oy Neko Ab är ett finskt familjeföretag som grundades 1941. Vi tillverkar och säljer gödselmedel för hobby- och professionellt jordbruk. Dessutom verkar vi som importör och återförsäljare av Maestral Tvåhjulstraktor.

Historik
Kemisten Pentti Naapuri tog över ledningen av företaget på 50-talet. Döv till följd av en krigsskada tyckte han det var bäst att arbeta som privat företagare och därmed anställa sig själv med större säkerhet. Produkterna från företagets tidiga år var t.ex. Bakpulver, Vinäger, Ostextraktor, Munvatten, Huis Myggolja, Dansgolvssmörjpulver, Dollar Car Wax. Specialiteten är Pents egen design, hockeyklubban Fibera, varav en troligen kan ses i Finlands Hockeymuseums samlingar i Tammerfors.

Gödsel
1962 utvecklade Pentti Naapuri sin egen gödsellösning. Den första satsen med 500 växtnäringsämnen förpackade i små glasflaskor gick ut i världen i säljarnas portföljer.
När efterfrågan växte och expanderade till även professionella gårdar var företagets produktionsinriktning fokuserad på gödseltillverkning.

Affärsverksamhet
Vårt företag har verkat kontinuerligt i 80 år. Aimo Naapuri, VD, och musiker Simo Naapuri, försäljningsdirektör, har tillsammans växt och utvecklat Nekos affärsverksamhet tillsammans med jätteföretag inom konstgödselindustrin.

Neko, en inhemsk gödseltillverkare, erbjuder ett mångsidigt urval av NPK-gödselmedel och spårämnen för professionellt jordbruk och hobbyodling, inklusive ekologisk produktion. I våra produkter ser vi hög kvalitet, ändamålsenlighet och miljövänlighet som viktigt.

Att arbeta i växtbranschen är spännande och inspirerande. Det är ett nöje att vara en del av det växande intresset för den gröna världen.
Vi vet – lycka växer i trädgården!