Neko Höstgödsel

Neko Höstgödsel

Neko Höstgödsel l ökar växternas vinterhärdighet, främjar tillväxten av rötter och utvecklingen av följande års blommotiv. För alla växter. PK 4-5
Paketstorlekar 1 l, 3 l

Använd Neko Höstgödsel till fleråriga växter som höstgödsel i augusti innan löven gulnar och till bärväxter direkt efter skörd. Neko höstgödsel blandas med bevattningsvatten. Basen av växterna vattnas ordentligt från området som täcker hela växten. Appliceringsmängd: 5-10l utspädd gödsellösning/m2.

Blandningsförhållande:
0,25-1dl Neko Höstgödsel (beroende på plantans storlek)
10l vatten

Neko höstgödsel är också lämplig att använda som fosfor- och kaliumtillskott för grödor som producerar grödor (t.ex. potatis, rotfrukter, bärväxter). Tid direkt efter blomningen. Öka skörden och skördens kvalitet.

Skaka produkten före användning.

Använd endast för gödningsändamål. Förvaras vid 5-30 oC, skyddat från solljus, borta från livsmedel och foder, utom räckhåll för barn och husdjur.

Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Typnamn oorganiskt gödselmedel med flera näringsämnen som innehåller organiskt material

Näringsinnehåll i viktprocent:
fosfor (P) 4 %
kalium (K) 5 %

Ekologisk ingrediens: tångextrakt (Ascophyllum nodosum) och vinassextrakt

Torrsubstanshalt 1,6 %

Nettovikt 1 l = 1,25 kg