Neko Tångpulver 100%

Neko Tångpulver 100%

Neko Tångpulver 100% ekologiskt är ett vattenlösligt organiskt växtvårdsmedel för jord och plantor. Stärker rotsystemet och ökar växternas stresstolerans och förbättrar skördens kvalitet och kvantitet.

Typnamn tång

Förpackningsstorlek 20 kg

NEKO TÅNGPULVER 100%   ekologiskt

Tångpulver – ekologiskt växtvårdsmedel. 

Egenskaper

 • vattenlöslig, använd löst i vatten
 • förtjockar rotsystemet – ökar klorofyllproduktionen
  – främjar växtutvecklingen
 • i rotstadiet behandling för jord och plantor
 • under tillväxtfasen stärker lövsprutning stresstolerans
  (sjukdomar, torka, överdriven luftfuktighet), förbättrar grödans kvalitet, kvantitet och
  hållbarhet
 • för öppen mark inte mer än 5 kg Tångpulver 100% / ha / år

Recept

Allmänna instruktioner: 600 g – 1 kg Neko Tångpulver i 1000 l vatten.
Användningsstyrkan kan vara 1:50 – 1:1000, beroende på syfte och användningssätt.
Mängden vatten är inte kritisk. Använd den utspädda lösningen inom ca 1 – 5 dagar.
Tångpulversammansättning i viktprocent 5 x Neko Tångextrakt 20%.

Användningsmängd:
Användningsmängd av en lösning gjord av tångpulver
1/5 av utspädningsförhållandet för tångextrakt 20%.
Notera! 200 g tångpulver = 1 l tångextrakt 20% = moderlösning.

Råvara Ren kelp (Ascophyllum nodosum).