Neko Naturkalium

Neko Naturkalium

Neko Naturligkalium är en 100 % organisk minigranulatgödsel som är lämplig för ekologisk produktion. Varje granulat innehåller samma mängd näringsämnen – till och med frisättning av näringsämnen. NK 2-7

Ekologisk produkt

Förpackningsstorlek 6 l

Neko Naturkalium är ett organiskt gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion. 100 % organiskt: markmikrober släpper långsamt ut gödselmedlets kalium och producerar ytterligare ett lager humus, vilket i sin tur bidrar till växtlighetens välbefinnande och förbättrar jordens förmåga att hålla kvar näringsämnen och minskar näringsutlakning.
Neko Naturkalium är en långsamt och jämnt upplösande minigranulatgödsel (0,8 – 2,5 mm) utan risk för snabb upplösning. Varje granulat innehåller samma mängd näringsämnen – en stadig frisättning av näringsämnen. Gödslingseffekten kommer snabbt igång tack vare den lilla kornstorleken. Minikornet sjunker ner i marken och tas t.ex inte bort när gräset klipps.
Fördelar med användning:
  • Ett jämnt intag av kalium
  • Stärker tillväxten
  • Lämplig för gödselsituationer där kvävetillsats inte krävs
  • Främjar ökning av storleken och skörden av frukter, rötter och knölar
  • Främjar gräsmattans torrhet, packning och vinterbeständighet som höstgödsling
  • En mycket bra källa till kalium för sandiga och andra lätta jordar
  • Lätt att sprida med olika typer av såutrustning
  • Ingen stark doft
  • Damm fri

NK 2-7

Ekologisk produkt

Förpackningsstorlek 6 l

Förvara på en torr plats, borta från mat och foder, utom räckhåll för barn och husdjur.

Använd endast för gödningsändamål.

Tillverkaren/importören ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Neko Naturkalium ges som grundgödsling på våren i samband med jordbearbetning och plantering. Vid behov kaliumtillskott senare under växtsäsongen för att ge växter (minsta dos). Som höstgödsel i augusti för vinterträdgårdar (minsta dos) och gräsmatta.

Användningsmängder:

Allmänt råd 80 g-120 g/m2 eller 800 g-1,2 kg/10 m2
Grundgödsling av krukjord 2-4 kg/m3 = 2-3 g/l
Höstgödsling av gräsmatta 5-8 kg/m2

Typnamn organisk gödsel

Råmaterial:

vinassextrakt
sojapulver
kakaoskal solros
grapefruktfrö
och fruktkött

Sammansättning i viktprocent:

totalt kväve (N) 2 %
kalium (K) 17 %