Nekons Rhodo- och Barrgödsel

Nekons Rhodo- och Barrgödsel

Nekons Rhodo- och barrgödsel är ett specialgödselmedel för växter som föredrar ett surt odlingsmedium. NPK 13-5-15
Paketstorlekar 1 l, 6 l

Specialgödsel för växter som kräver ett surt odlingsmedium, såsom alpinrosor, barrträd, hösthortensior, azalea, buskblåbär, mahogny.

NPK 13-5-1

Paketstorlekar 1 l, 6 l

2 gödslingstider / växtsäsong

På våren sprid gödselmedlet jämnt på rotzonen med 30 mg/m2 (en bra näve). Bevattning och lätt jordbearbetning förbättrar gödslingens effektivitet. Att vattna med varmt vatten påskyndar jordens smältning.

På sommaren under juni kan den användas till exempel på fjällrosor under blomningen.

Förvara på en torr plats, borta från mat och foder, utom räckhåll för barn och husdjur.

Använd endast för gödningsändamål.

Tillverkaren/importören ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Typnamn NPK-gödselmedel inklusive mikronäringsämnen

EG-gödsel

Näringsämnen i viktprocent

kväve (N) 13
fosfor (P) 5
kalium (K) 15
bor (B) 0,032
mangan (Mn) 0,03
zink (Zn) 0,03
magnesium (Mg) 2,75