Neko Trädgårdsgödsel

Neko Trädgårdsgödsel

Neko Trädgårdsgödsel är en långtidsverkande organisk mineralgödsel som är särskilt bra för gräsmattor.

NPK 8-2-7 +Mg2

Paketstorlekar 1 l, 6 l

Neko Trädgårdgödsel är ett långtidsverkande allmängödsel som innehåller organiskt, växtbaserat gödselmedel och snabbverkande mineralgödsel. Idealisk kvävesammansättning för en jämn och kontinuerlig tillförsel av kväve. Innehåller magnesium Mg 2, ger växten en djupgrön färg, bra för gräsmattan! Näringsintaget börjar snabbt, men på ett kontrollerat sätt. Neko Trädgårdsgödsel lämpar sig som gödningsmedel för grönsaker, perenner, buskar och träd, gräsmattor och jordblandningar.

NPK 8-2-7 +Mg2

Förpackningsstorlek 6 l

Neko Trädgårdsgödsel ges i början av växtsäsongen i samband med jordbearbetning, plantering och krukväxt eller direkt i odlingsmediet blandat med matjord.

Användningsmängder:

Allmänna instruktioner 100 g (1,3 dl)/m2 eller 1 kg (1,3 l)/10 m2 eller 10 kg (13 l)/100 m2 Sommarblommor
10 g (ca 1 msk)/
planta Perenner 120 g/m2
Träd och buskar 2 dl-1 l/planta
Gräsmattor 0,8 kg-1,2 kg/10 m2 eller 8 kg-12 kg/100 m2
Vegetabiliska jordar 0,8 kg-1,2 kg/10 m2 eller 8 kg-12 kg /100 m2
Mulchblandningar ca 1 kg /m3

De exakta doseringsmängderna bestäms av växtarten, tidpunkten för gödsling, växtmediets gödselreserv och vattningsfrekvensen.

Typnamn: organisk mineralgödsel

NPK 8-2-7 Mg2

Luftfuktighet 6 %

Nettovikt 5 kg

Kornstorlek 0,8 – 2,5 mm

Sammansättning i viktprocent:

Totalt kväve (N) 8 %
Ammoniumkväve 2 %
Karbamidtyp 3 %
Organiskt kväve 3 %
Fosfor (P) 2 %
Kalium (K) 7 7 %
Magnesium (Mg) 2 %
Organiskt material 42 %

Ekologiska råvaror: pressad massa av soja, druv- och oljeväxter, kakaoskal, vinextrakt.