Neko Näringspinnar (röd)

Neko Näringspinnar (röd)

Neko Näringspinnar för blommande växter

Långverkande gödningsmedel för blommande inomhus- och balkongväxter. Det finns 20 gödselstavar i förpackningen. NPK (Mg) 10-4-10 (2)

Förpackningsstorlek 40 g

Neko Näringspinnar blommande växter

Långverkande gödningsmedel för blommande inomhus- och balkongväxter. Det finns 20 gödselstavar i förpackningen. NPK (Mg) 10-4-10 (2)

Förpackningsstorlek 40 g

Använd endast för gödningsändamål. Förvara på en torr plats, borta från solljus, utom räckhåll för barn och husdjur. Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Neko Näringspinnar för blommande växter

Långverkande gödningsmedel för blommande inomhus- och balkongväxter. Det finns 20 gödselstavar i förpackningen. NPK (Mg) 10-4-10 (2)

Förpackningsstorlek 40 g
Använd endast för gödningsändamål. Förvara på en torr plats, borta från solljus, utom räckhåll för barn och husdjur. Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

EG-gödsel

Typnamn NPK-gödselmedel inklusive mikronäringsämnen.

Näringsinnehåll i viktprocent (%)

totalt kväve N 10 %
nitratkväve NO3-N 3 %
ammoniumkväve NH4-N 4 %
ureakväve Urea N 3 %
fosfor P 4 %
kalium K 9,9 %
magnesium Mg 1,8 %