Neko Orkidenäring

Neko Orkidenäring

Neko Orchid nutrient är ett flytande specialgödselmedel som innehåller de viktigaste näringsämnena och spårämnen som är viktiga för alla orkidéarter i en balanserad form. NPK 6-1-5

Förpackningsstorlek 300 ml

Tillsätt ungefär ett lock Neko Orchid näringsämne till en liter vatten i bevattningsvattnet. Orkidéer kan gödslas var tredje vattning. Gödsla varannan vecka i sänkbevattning. Grytan sänks i näringshaltigt vatten i ca 20 minuter så att krukans överkant (1-2 cm) blir kvar över vattennivån. Odlingsmediet ska få torka mellan vattningarna. Många orkidéer vilar under vintern, då de måste vattnas mycket noggrant.

Blandningsförhållande:
4 ml Neko Orchid näringsämne (1 kapsyl = 6 ml)
1 l vatten

Skaka produkten före användning.

Använd endast för gödningsändamål. Förvara på en sval plats, skyddad från frysning och solljus, utom räckhåll för barn och husdjur.

Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

EU-gödselmedel

Typnamn: NPK-gödsel

Nettovikt 260g

Näringsämnen i viktprocent:

totalt kväve (N) 6,0 %
nitratkväve (NO3-N) 2,0 %
ammoniumkväve (NH4-N) 2,0 %
ureakväve (urea-N) 2,0 %
fosfor (P) 1,0 %
kalium (K) 5,0 %
koppar (Cu) 0,018 %
mangan (Mn) 0,025 %
zink (Zn) 0,02 %