Neko Biochar

Neko Biochar

Jordbalsam – näringsupptag. Torr användning för kompostering och som toalettströ.

Säckarnas förpackningsstorlekar är 10 l, 25 l, 50 l och 2000 l.

 

Neko Biochar är träkol tillverkat av granstamved som skördats direkt från skogen genom uppvärmning utan syre, vilket kännetecknas av porositet. Tack vare sin porositet kan biokol lagra och frigöra vatten och näringsämnen och lufta odlingsmediet. Biokol fungerar som ett odlingsmedium för nyttiga mikrober som bryter ner organiskt material och frigör näringsämnen för växter att använda.

  • Lagrar vatten och näringsämnen
  • Luftar odlingsmediet -> främjar tillväxten av rotsystemet
  • Lämplig för kompostering, reserverar näring från komposten
  • Fungerar som ett odlingsmedium för jordens nyttiga mikrober
  • Binder dagvatten

KOMPOST OCH STRÖLOCK
Tillsätt ca 0,5 l – 1 l biokol / 10 l bioavfall / tid, blanda
Tillsätt ca 2 dl biokol ovanpå toalettavfallet.

JORDFÖRBÄTTRING
Biokolet som används för jordförbättring laddas med näringsämnen och blandas med t ex
kompost i förhållandet 1 biokol/10 kompost eller genom att tillsätta gödsel.
Absorption med flytande gödsel: Tillsätt biokol och samma mängd
flytande gödsel utspädd enligt gödningsmedlets anvisningar till behållaren och låt absorberas i ca 12-24 h.
Absorption med fast gödsel: Blanda t ex 10 l biokol och gödsel i behållare, den mängd som skulle doseras för 1 m2, tillsätt 10 l vatten och låt det dra i 1-3 dagar.
Utfodring med fast gödsel efter spridning av biokol på odlingsmediet
Tillsätt biokol till odlingsmediet, blanda mängden gödsel med biokol enligt dess bruksanvisning och vattna rikligt. Biokol stannar i jorden i årtionden.

APPLIKATIONER OCH MÄNGD
Från odlingsmediet till öppen mark ca 10 l – 20 l biokol / 1 m2 (5-10%).
Blomplanteringar, jordblandningar 10 l biokol / 100 l blandat med jord.
Planteringsgrop 10-20 l biokol / träd eller buske.
Gräsetableringsfas 25 l biokol / 10 m2

Torrsubstanshalt 77 % torrsubstans
77 %
pH 9,5
Elektrisk ledningsförmåga 64 mS/m elektrisk
ledningsförmåga 64 mS/m
organiskt kol 95,2 %
organiskt kol 95,2 %
0 N/C-förhållande
0 C/N-förhållande
volymvikt 86 g / 1 l
densitet 86 g / 1 l
granulatstorlek 1-20 mm
granulat 1-20 mm
Kadmium (Cd) 0,0032 mg/kg