Bladglanser

Bladglanser

Neko Bladglanser rengör bladen och gör dem glänsande. Skyddar mot fjällinsekter. Ofarlig för ozonskiktet.

Förpackningsstorlek 400 ml

Neko Bladglanser rengör bladen och gör dem glänsande. Skyddar mot fjällinsekter. Ofarlig för ozonskiktet.

Förpackningsstorlek 400 ml

Bevarande

Under +50 °C. Inte i solljus. Bränn eller punktera inte.

Varning

Spraya inte på eld eller heta föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Importören ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Använd Neko Blandglanser endast på hårdbladiga växter (inte tunna eller mjukbladiga eller nya blad). Dimma bladens övre ytor från ett avstånd av 30-50 cm. Min. drifttemperatur +13 °C. Bäst resultat får man genom att torka bort dammet före sprutning. Skaka före användning. Rök inte under användning.