Neko Näringspinnar (grön)

Neko Näringspinnar (grön)

Neko Näringspinnar för gröna växter

Långverkande gödningsmedel för inomhusväxter. Det finns 20 gödselstavar i förpackningen. NPK 11-3-6

Förpackningsstorlek 40g

Neko Näringspinnar för gröna växter

Långverkande gödningsmedel för inomhusväxter. Det finns 20 gödselstavar i förpackningen. NPK 11-3-6

Förpackningsstorlek 40g

Använd endast för gödningsändamål. Förvara på en torr plats, borta från solljus, utom räckhåll för barn och husdjur. Tillverkaren ansvarar inte för användning i strid med instruktionerna.

Tryck ner Neko Näringspinna i jorden mellan kanten på krukan och plantan. Gödslingseffekten varar ca 2 månader. Upprepa behandlingen varannan månad. Gödsla under växtsäsongen från februari till september.

1 pinne kruka diameter ca 8 cm
2 pinnar kruka diameter ca 12 cm
2 pinnar kruka diameter ca 16 cm

EG-gödsel

Typnamn NPK-gödselmedel inklusive mikronäringsämnen.

Näringsinnehåll i viktprocent (%)

totalt kväve N 11 %
nitratkväve NO3-N 3,5 %
ammoniumkväve NH4-N 4,5 %
urea kväve urea-N 3 %
fosfor P 6 %
kalium K 6 %
järn Fe 0,13 %