Neko Matokakka

Neko Matokakka

Neko Matokakka är jordförbättringskompost gjord av daggmaskar och en delikatess för jorden. Den är lämplig för alla växter och jordförbättring.

Ekologisk produkt

Förpackningsstorlek 6 l

Neko Matokakka är jordförbättringskompost gjord av daggmaskar och en delikatess för jorden. Den är lämplig för alla växter och jordförbättring. Använd som ett tillägg till annan gödsling för att främja växternas tillväxt och utveckling, öka aktiviteten hos markmikroorganismer, producera näringsämnen i jorden och förbättra växternas motståndskraft. För alla växter. Lämplig för ekologiskt. Luktfri, finkornig komposition.
Ekologisk produkt

Förpackningsstorlek 6 l

Neko Matokakka kan användas till alla växter. Det används också för jordblandningar, jordförbättring och för rötter på buskar och träd

Användningsmängder:

Till mulchblandningen 2 msk Neko Matokakka/1 l mulch
För markförbättring 4 dl/m2 eller 4 l/10 m2
buskar och träd 1-2 l/planta