Neko Naturgödsel N4 Ca8 pellets

Neko Naturgödsel N4 Ca8 pellets

Ett snabbverkande multinäringsämne som ökar grön tillväxt och blomning för åker- och trädgårdsväxter.
Allmän gödsel för nytto- och prydnadsväxter, friland- och växthusodling,
jordblandningar, gräsmattor och blomlökar.
Paketstorlek 25 kg Försäljningsparti 20 st, 40 st

 

NEKO NATURGÖDSEL N 4 Ca 8% Ekologisk

Allmängödsel inkl ca 8%. Pellets 5 mm.
Nyttiga och dekorativa växter, friland och växthusodling,
jordblandningar, gräsmattor, blomlökar.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • vegetabiliskt organiskt material
  • förbättrar markens mikrobiell aktivitet
  • permanent gödningsmedel
  • inklusive kalcium 8% – förkalkningseffekt.
  • för kvävetillsats

1 spridning av gödsel/växtsäsong

Mulchblandningar 2 dl / 10 l 5-10 kg / m3
Prydnadsväxter 1-2 dl / m2
Bär, frukt, grönsaker, rötter
1-2 kg / 10m2 1000-2000 kg / ha
Prydnadsbuskar 1-2 kg / 10m2 1000- 2000 kg / ha
Gräsmatta 1-2 kg / 10m2 1000-2000 kg / ha

Tillverkad av biomassa som genereras i sockerbetsindustrin. Återvinningsbart gödselmedel.

Sammansättning i viktprocent

Nitratkväve N 4
Kalcium Ca 8