Neko Växtnäring NPK 7-2-2 -lösning

Neko Växtnäring NPK 7-2-2 -lösning

Neko växtnäringsämne NPK 7-2-2 är en snabbverkande multinäringslösning som ökar grön tillväxt och blomning för åker- och trädgårdsväxter.
Paketstorlekar 30 l, 210 l, 1000 l

 

NEKO VÄXTNÄRING NPK 7-2-2

Universell mat. Inomhus- och utomhusväxter, växthusgrönsaker, spannmåls- och oljeväxter.

Egenskaper

  • riklig och långvarig blomning
  • god kvalitet och balanserad grön tillväxt
  • bevattningsmedel: prydnadsväxter, växthusgrönsaker
  • bladgödsel: spannmål och oljegrödor
  • startgödsel – aktivering av tillväxt: i plantstadiet
    eller under långvariga, svåra odlingsförhållanden (överväta, -torrhet)

Plantodling från 1 promille gödselmedel / 1-2 ggr/vecka
Begränsad växande medelstora växthusgrönsaker, prydnadsväxter 2-4 promille / 1-2 ggr/vecka
Åkerodlingsgrönsaker, rötter, bär, sommarblommor och perenner 10-15 l / 1000 l vatten
Spannmål, oljeväxter 10-15 l / 200 l vatten / ha / 1-3 gånger under växtsäsongen –
kan användas med de flesta sprayblandningar.

Bruksanvisning Neko Kasviravinne pdf

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 6,9
Nitratkväve NO3-N 1,6
Ammoniumkväve NH4-N 3,0
Ureatyp urea-N 2,3
Fosfor P 2,3 Kalium
K 2,1 Natrium
Na 0,023 Järn
Fe 0,0014
Bor 0,0014 Bor 0,002 Mangan 000 Z002 Mangan 000 Z000 Z5 n 0,00012 Molybden Mo 0,00012 Bor B 0,0022 Koppar Cu 0,00026 Mangan Mn 0,00053 Zink Zn 0,00012 Molybden Mo 0,00012