Neko Tångextrakt 20%

Neko Tångextrakt 20%

Ekologiskt Neko Tångextrakt 20% är ett växtvårdsmedel som aktiverar frögroning, rot- och tillväxtutveckling, förbättrar växtens frosttolerans, näringsupptag och motståndskraft mot svampsjukdomar och skadedjur.
Typnamn tångextrakt.
Förpackningsstorlekar 30 l, 210 l. Lämplig för ekologisk odling.

 

NEKO TÅNGEXTRAKT 20%  ekologiskt

Ekologiskt växtvårdsmedel. 

Typnamn   tångextrakt.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • innehåller naturligt förekommande betainer, cytokiner och andra
    organiska ämnen tillsammans med spårämnen
  • aktiverar olika tillväxtstadier:
  • groning, rotsystem och växtutveckling
  • påskynda aktiviteten av nyttiga mikrober i jorden
  • ökar kylmotståndet
  • kan ges till växten tillsammans med annat gödselmedel

Användningsvolymer

Allmänna instruktioner: för vattning blandat med 1:300 – 1:500 vatten.
Det ges som spray eller blandas med bevattningsvatten.
Bladbesprutning så snart tillräckligt med bladyta har utvecklats.
Max 25 l Tångextrakt 20% / ha / år

Åkerodling/gräsmatta t
ex 2 l tångextrakt / 200 l vatten / ha / 1-4 spruttider.

Neko Merileväuute 20% Bruksanvisning

Råvara: tångpulver (Ascophyllum nodosum)
Torrsubstanshalt 6%

Notera På grund av det naturliga ursprunget är analysvärdena medelvärden.

kväve N 0,25 %
fosfor P 0,01 %
kalium K 0,60 %
järn Fe 61,0 mg/kg
kalcium Ca K 0,15 %
svavel S 0,75 %
magnesium Mg 0,15 %
koppar Cu 0,1 mg/kg
mangan Mn 0,1 mg/kg zink/kg boron
8 mg Zn 6
B 1,1 mg/kg
molybden Mo 0,25 mg/kg