Neko Kalciumgödsel – lösning

Neko Kalciumgödsel – lösning

Förpackningsstorlek 10 l

NEKO KALCIUMGÖDSEL Ca 220 g/l

Förpackningsstorlek 10 l

Skall endast användas för det identifierade behovet.

Allmänna instruktioner som bladgödsel 5 -10 l / ha / 500 l vatten.