Neko Kaliumsulfat K42 S18 pellets

Neko Kaliumsulfat K42 S18 pellets

För kompletterande gödsling av kalium och svavel. Hagel 2-5 mm.

Paketstorlek 700 kg

NEKO KALIUMSULFAT K 42 S 18 Ekologisk

För att öka kalium. Hagel 2-5 mm.
Spannmål, bär, gräs, rötter, grönsaker.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • applicering som placering och ytgödsel
  • lämplig för kaliumtillskott i allmänhet
  • gödselmedlet bör placeras på ett avstånd av mer än 5 cm (djupare) från fröna

Spannmål 50 – 100 kg/ha
Gräs, bär 100 – 150 kg/ha
Rötter, grönsaker 150 – 250 kg/ha

Kan appliceras både som investerings- och ytgödsel. Lämplig för att öka kalium i allmänhet och t ex för bär och fruktträd för att öka magnesium. Gödsel bör placeras på ett avstånd av mer än 5 cm (djupare) från fröna.

Sammansättning i viktprocent

Kalium K 42
Svavel S 18