Neko Ekologisk fosfor N4 P8 minipellets

Neko Ekologisk fosfor N4 P8 minipellets

Lättlöslig organisk fosfor minigranulat 0,8 – 2,5 mm, som har en jämn gödningseffekt i flera månader.

Paketstorlek 25 kg – Försäljningsparti 16 st, 33 st

NEKO EKOLOGISK FOSFOR N4 P8

För tillsats av fosfor. Minipellets 0,8-2,5 mm.

Lättlöslig organisk fosfor med en jämn gödningseffekt på flera månader. I utvecklingen av växten främjar den de olika tillväxtstadierna: förbättrad utveckling av rotsystemet, främjare av blomning och utveckling av frukter

Minigranulär gödsel 0,8 – 2,5 mm; näringsintaget startar snabbt och fortsätter långsiktigt och jämnt.

Egenskaper 

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material från växter och djur
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • startgödsel i början av växtsäsongen
  • plantor produktion – tomat, gurka, lök och rötter
  • gräsmatta – etableringsfas – gödslingsfas efter klippning

Fruktgrönsaker
Planteringsstadium 5 kg – 8 kg / 100 m2 500 kg – 800 kg / ha 1 kg – 3 kg / m3 I början
av blomningen 20 – 40 g / planta
Bladgrönsaker 3 kg – 5 kg / 100 m2 300 kg – 500 kg / ha
Lök och rötter 5 kg – 8 kg / 100 m2 500 kg – 800 kg / ha
Fruktträd 2 kg – 5 kg / 100 m2 200 kg – 500 kg / ha
Trädplantningsgödsling 3 kg – 5 kg / 100 m2 300 kg – 500 kg / ha
Planteringsjord 1 kg – 2 kg / m3
Gräsetableringsfas, installation under transplanterat gräs 5 kg – 8 kg / 100 m2
Gräsmatta 3 kg – 5 kg / 100 m2

Råmaterial

Benpulver, köttbenspulver och kakaoskal

Sammansättning i viktprocent:

Totalt kväve N 4
Organiskt kväve 4
Fosfor P 8, varav vattenlöslig fosfor 5,2 %
Organiskt material 44 %