Neko Sport-grässgödsel NPK 12-2-6 -minipellets

Neko Sport-grässgödsel NPK 12-2-6 -minipellets

Minigranulatgödsel för gräsmattor, golf och spelplaner. För växter som kräver hög kvävehalt.

Paketstorlek 25 kg Försäljningsparti 16 st, 33 st

NEKO SPORT-GRÄSSGÖDSEL
PK 12-2-6 Mg 2 S 3 Fe 0,18

Gräsgödsel. Minikorn 0,8-2,5 mm.
Golf och fotbollsplaner, gräsmattor. För växter som kräver hög kvävehalt.

Egenskaper

  • en blandning av organiska och mineraliska råvaror
  • vegetabiliskt organiskt material
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödsel – gödningseffekt ca 3,5 månader, jämnt upplösande
  • innehåller även magnesium, järn – djupgrön färg – svavel
  • som startgödsel för gräsmattan startar kväveintaget omedelbart och fortsätter stadigt
  • ansökningstid i maj-juni

Golf och idrottsplatser

– etableringsfas 100-180kg / 1000m2
– underhållsgödsling 80-100kg / 1000m2

Gräsmattor
Etableringsfas
– sandjordar 100-150kg / 1000m2
– lerjordar 60-100kg / 1000m2
Underhållsgödsling 6-12kg / 100m2

Råmaterial

Ekologiska ingredienser: vinasspulver, sojapulver, kakaoskal, solros,
grapefruktfrö och fruktkött.

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 12
Ammoniumkväve 2
Urea typ 7
Organiskt kväve N 3
Kalium K 6
Fosfor P 2
Magnesium Mg 2
Svavel S 3
Järn Fe 0,18
Organiskt material 42 %