Neko Rhodo & Barrgödsel NPK 5-3-7 -minipellets

Neko Rhodo & Barrgödsel NPK 5-3-7 -minipellets

Ett långtidsverkande gödselmedel som ger näring och vårdar jorden för växter som föredrar ett surt odlingsmedium.

Paketstorlek 25 kg Försäljningsparti 16 st, 36 st

NEKO RHODO & BARRGÖDSEL NPK 5-3-7 Mg 2 Fe 0,8

För växter som föredrar ett surt odlingsmedium. Minikorn 0,8-2,5 mm.
Blåbär, rhododendron, azaleor, hortensior, barrträd.

Egenskaper

  • en blandning av organiska och mineraliska råvaror
  • organiskt material från växter och djur
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • 1 gödslingstid / växtsäsong i maj-juni
    genom att blanda eller sprida med ytjord.
  • vid plantering, blanda med odlingsmediet

Utomhusgrönsaker 7 – 12 kg / 100 m2
Växthusgrönsaker 5 – 10 kg / 100 m2
Sommarblommor, perenner, träd och buskar 5 – 12 kg / 100 m2
Sport- och golfbanor
– etableringsfas 10-20 kg / 100m2
– underhållsgödsling 8 -10 kg / 100m2
Gräsmattor
Etableringsfas
– sandjordar 10-12 kg / 100m2
– lerjordar 6-10 kg / 100m2
Underhållsgödsling 6-12 kg / 100m2

Råmaterial

Ekologiska ingredienser: vinassextrakt, kakaoskal, solros,
soja- och grapefruktfrömassa, benpulver, kycklinggödsel, järnsulfat.

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 5
Ammoniumkväve NH4-N 2
Ureatyp urea-N 1
Organiskt kväve 2
Fosfor P 2,6
Kalium K 6,6
Magnesium Mg 1,8
Järn Fe 0,8
Organiskt material 30 %