Neko Ekologisk 3 – NPK 6-2-12 pellets

Neko Ekologisk 3 – NPK 6-2-12 pellets

Organisk gödning lämplig för åkergödsling, grönsaksland och gräsmattor, speciellt för kaliumkrävande växter som potatis eller lågkaliumjordar.

Paketstorlek 750 kg

NEKO EKOLOGISK 3 – NPK 6-2-12 S7 Ca5

Kött- och benpulver, blodpulver. Pellets 4 mm.
Åker, öppen mark, gräs.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material av animaliskt ursprung
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • applicering i samband med vårsådd/bearbetning.
  • blandad sådd – gödningsmedel för användning av växten så snart tillväxten börjar
  • hög kvävehalt i förhållande till fosfor – årlig användning är möjlig
    – fosforhalten blir inte för hög
  • gödseldjup ca 4-8 cm

 

Användningsvolymer påverkas av t.ex. odlingsväxt, jord/
växtmedium sammansättning och näringsstatus.

Öppen mark ca 500-1000 kg / ha / år
Höstsäd ca 300 kg / ha

Råmaterial

Kött- och benpulver, blodpulver

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 6,1
Organiskt kväve 6,1
Fosfor P 2,4
Kalium K 12
Kalcium Ca 4,9 Magnesium
Mg
0,1 Svavel S 7,3
Natrium Na 3,1
Järn Fe 390 mg/kg
Zink Zn 105 mg/kg
Bor B 22 mg Organiskt
/kg Mangan 1 kg
Mangan betydelse 61%