Neko Ekologisk 5 – N15 pellets

Neko Ekologisk 5 – N15 pellets

Organisk gödsel för åkergödsling, grönsaksland och gräsmattor.

Paketstorlek 750 kg

NEKO EKOLOGISK 5 – N 15

Kött och benpulver. Pellets 4 mm.
Åker, öppen mark, gräs.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material av animaliskt ursprung
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • applicering i samband med vårsådd/bearbetning.
  • blandad sådd – gödningsmedel för användning av växten så snart tillväxten börjar
  • hög kvävehalt i förhållande till fosfor – årlig användning är möjlig
    – fosforhalten blir inte för hög
  • gödseldjup ca 4-8 cm.

Användningsvolymer påverkas av t.ex. odlingsväxt,
jord/växtmedium sammansättning och näringsstatus.

Öppen mark ca 500-1000 kg / ha / år
Höstsäd ca 300 kg / ha

Ekologisk ingrediens 100 % grisborstpulver (keratin)

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 15
Organiskt kväve 15
Vattenlösligt kväve 5
Svavel S 2.2
Organiskt material 100 %