Neko Ekologisk Mineralgödsel -minipellets

Neko Ekologisk Mineralgödsel -minipellets

Gödsel av minipellets 0,8 – 2,5 mm

Paketstorlek 25 kg Försäljningsparti 16 st, 30 st

Neko Ekologisk Mineralgödsel NK 2-1 B Mn Fe Zn Cu Mb

minigranulär gödselmedel 0,8 – 2,5 mm; näringsintaget startar snabbt, men på ett kontrollerat sätt

De exakta doseringsmängderna bestäms av växtarten, tidpunkten för gödsling, växtmediets gödselreserv och vattningsfrekvensen. Används endast för identifierat behov.

Användningsmängder:

Öppen mark/år:
2-4 kg / 100 m2
200 – 400 kg / ha

Slutet odlingsmedium, t ex krukjord:
150 g – 300 g / 1 m3

Sammansättning i viktprocent:
Bor Bor (B) 0,25 %
Koppar Koppar (Cu) 0,25 % (EDTA)
Järn Järn (Fe) 1 % (EDDHA och DTPA)
Mangan (Mn) 0,5 % ( EDTA)
Molybden Molybden ( Mo) 0,02 %
Zink Zink (Zn) 0,4 % (EDTA)

Totalt kväve 2 % kväve (N), 100 % organiskt kväve
1 % Kalium (K)

organiskt material 58 % organiskt material av vegetabiliskt ursprung