Neko Zinkgödsel -lösning

Neko Zinkgödsel -lösning

För att korrigera zinkbrist för åker- och trädgårdsväxter. Lämplig för ekologisk produktion.

Paketstorlek 5l Försäljningsparti 1 st, 102 st

NEKO ZINKGÖDSEL Zn 700 g/l

Zinkgödsel för åker- och trädgårdsväxter.

Växternas intag av zink är svagt i jordar rika på humus, i jordar med högt ph och hög fosforhalt. Kalla och våta förhållanden hindrar tillförseln av zink till växter. Zinkbrist visar sig som klorositränder, en gulaktig färg.

Lämplig för ekologisk produktion.

Endast för identifierade behov.

Allmänna instruktioner som bladgödsel 0,25 – 1 l / ha / 200 l vatten. Återinjektion efter 10-14 dagar vid måttlig och svår näringsbrist.

Neko zinkgödsel är kompatibelt med de flesta växtskyddsmedel.

Eftersom kompatibiliteten för alla använda ämnen i praktiken inte har testats, är det användbart att testa ämnenas lämplighet i samma blandning med små mängder. Vid blandning med konstgödsel och växtskyddsmedel, fyll sprutan till 2/3 med vatten och tillsätt de olika produkterna separat. Tillsätt Neko zinkgödsel sist under konstant omrörning.

Ej lämplig för användning tillsammans med dodin (Syllet), fostil-aluminium (Alliette WG), mangannitrat, fosfosrigödsel.

Används endast för identifierat behov. Lämpliga användningsmängder får inte överskridas.

Risk för korrosionsskador vid kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ansikts- och ögonskydd vid hantering av zinkgödsel och andningsskydd vid sprutning. Zinkgödsel som har kommit i kontakt med hud och ögon ska sköljas med mycket vatten

Näringsämnen: Zink (Zn) 40% 700 g/l

Specifik vikt: 1,75 kg/l

tl: 8 – 9

färg: beige