Neko Vegamix universalgödsel NPK 8-2-7 minipellets

Neko Vegamix universalgödsel NPK 8-2-7 minipellets

Allmän gödsel för nytto- och prydnadsväxter, odling på friland och i växthus, gräsmattor och jordblandningar

Typnamn Organisk mineralgödsel

Paketstorlek 25 kg Försäljningsparti 16 st, 33 st

Universalgödsel. Minikorn 0,8-2,5 mm.
Användbara och dekorativa växter, friland och växthusodling, gräsmatta, jordblandningar.

Egenskaper

  • en blandning av organiska och mineraliska råvaror
  • vegetabiliskt organiskt material
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödsel – gödningseffekt ca 100 dagar
  • magnesiumtillskott – en djupgrön färg för växten
  • jämn, kontinuerlig tillförsel av kväve
  • näringsintaget börjar snabbt och på ett kontrollerat sätt
  • minikornstorlek – hindrar inte användningen av t ex spelgräs

Trädgård
Utomhusgrönsaker 7 – 12 kg / 100 m2
Växthusgrönsaker 5 – 10 kg / 100 m2
Sommarblommor, perenner, träd och buskar 5 – 12 kg / 100 m2

Sport- och golfbanor
– etableringsfas 10-20 kg / 100m2
– underhållsgödsling 8-10 kg / 100m2

Gräsmattor
Etableringsfas
– sandjordar 10-12 kg / 100m2
– lerjordar 6-10 kg / 100m2
Underhållsgödsling 6-12 kg / 100m2

Råmaterial

Ekologisk ingrediens:
pressad massa av soja, druv- och oljeväxter, kakaoskal, vinassextrakt.

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 8 Ammoniumkväve 2 Karbamidtyp 3
Organiskt kväve 3 Fosfor P 2 Kalium K 7
Magnesium Mg 2 Organiskt material 42 %