Neko Luomu 1 – NPK 10-3-1 -pelletti

Neko Luomu 1 – NPK 10-3-1 -pelletti

Neko luomulannoite 1 on luomuun soveltuva lannoite – peltolannoitukseen, kasvimaille ja nurmille.

Pakkauskoko 750 kg

NEKO LUOMU 1 – NPK 10-3-1 Ca 4 Luomu

Liha- ja luujauhe. Pelletti 4 mm.
Pelto, avomaa, syysviljat, nurmi.

Ominaisuudet

  • luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuva lannoite
  • eläinperäinen orgaaninen aines
  • lisää maaperän pieneläintoimintaa – parantaen maan rakennetta
  • kestolannoite
  • levitys kevätkylvön/maanmuokkauksen yhteydessä.
  • yhdistelmäkylvö – lannoitteet heti kasvin käyttöön kasvun alettua
  • korkea typpipitoisuus suhteessa fosforiin – vuosittain käyttö mahdollista
    – fosforipitoisuus ei nouse liian korkeaksi
  • lannoitesyvyys n. 4-8 cm.

Käyttömääriin vaikuttavat mm. viljeltävä kasvi,
maaperän/kasvualustan koostumus ja ravinnetilanne.

Avomaa  n. 500-1000 kg / ha / vuosi
Syysviljat  n. 300 kg / ha

Neko NPK 10-3-1 pdf

Raaka-aine 

Liha-ja luujauhe

Koostumus painoprosentteina 

Kokonaistyppi N 10   
Orgaaninen typpi 10   
Fosfori P 2,6   
Kalium K 1,0 
Kalsium Ca 4,4   
Sinkki Zn 0,11   
Boori B 0,02   
Mangaani Mn 0,02 
Orgaaninen aines 100%