Jyrsin

Jyrsin

Jyrsin Maestral Kakripyörätraktoriin on tarkoitettu peltomaan ja puutarhojen muokkaukseen. Pyörivät terät muokkaavat ja hienontavat maata viljelykäyttöön. Käytetään myös rivivälien muokkaukseen.

Muokkaussyvyys 10-14 cm. Muokkausleveys säädettävä. Jyrsintänopeus max 2,6 km/h. Jyrsintämäärä max 0,15 ha/tunti.
Maestral jyrsin muokkaussyvyys on 10-14 cm. Muokkausleveys malli 60-60 cm säädettävä 47-32 cm, malli 75-75 cm säädettävä 73-46 cm.
Maestral jyrsin terien määrä malli 60-16 kpl, malli 75-24 kpl. Jyrsintänopeus max 2,6 km/h. Jyrsintämäärä / tunti, max 0,15 ha/tunti. Välitys, kulmavaihde öljyssä. Öljy SAE 90, määrä 0,2 l.
Maestralin voimanulosottoputken kiinnitystappi nostetaan ylös ja jyrsin liitetään Maestralin voimanulosottoputkeen. Kiinnitystappi käännetään takaisin lukitsemisasentoon. Asennusta suoritettaessa, moottori ei saa olla käynnissä.
Jyrsimen muokkaussyvyys voidaan säätää jyrsimen auraterän säätövartta nostamalla tai laskemalla. Säätö tehdään irrottamalla pultti ja asettamalla säätövarsi haluttuun kohtaan. Aloitettaessa jyrsintä painetaan kytinkahva pohjaan, valitaan 1. tai 2. vaihde ja kytketään voimansiirto päälle. Maanmuokkaus voidaan aloittaa lisäämällä kaasua ja päästämällä kytkinkahva tasaisesti ylös.
Rivienvälien työstämisessä, missä leveys on vähemmän kuin 60 cm, jyrsijän työstöalueen voi pienentää 32 cm:iin irroittamalla uloimmat neljän terän ryhmät pois, ovat kiinnitettynä pulteilla. Terät irroitettuna voidaan myös kaventaa suojia, irroittamalla molempien kylkien suojat ja asentamalla ne uudelleen sisempiin kiinnityspisteisiin. Kun jyrsii kavennetulla terällä, on suositeltava käyttää vain rautarenkaita (lisävaruste), saavuttaakseen koneen pienimmän mahdollisen leveyden.
Jyrsintä käyttäessä, käytetään vain ensimmäistä tai toista vaihdetta. Vältä jyrsimistä kivistä pintaa. Nurmella tai savimaassa yms. sitkeällä maaperällä pitäisi jyrsiä useita kertoja (2 tai 3 kertaa). Teriin tai teriä pitäviin akseliin ei saa koskea jyrsimen ollessa käytössä.
Jyrsijän vaihdelaatikko toimii öljykylvyllä. Öljyn määrä 0,15 – 0,20 l. Öljytyyppi, vaihteistoöljy. Öljyn laatu SAE 90. Öljyn vaihto kerran vuodessa. Jyrsijän terät ovat karkaistua terästä. Terät voidaan hioa hiomalaikalla kuin myös jyrsimen ohjurin terä. Jyrsiessä kuivaa maata (pölyävää) ilmanputsaaja pitää tarkistaa useasti ja putsata liasta ja pölystä. Moottorin jäähdytysrivat pitää tarkistaa myös.

VAROITUS. Kun käytät Maestral jyrsintä, varmista, että turvalukitus on käytössä. Turvalukitus on ulkomainen rauta. Se estää samanaikaisen voimansiirron tai peruutusvaihteen kytkemisen. Peruuttaessa jyrsijän terät eivät saa pyöriä. Voimansiirto kytkettynä pois päältä!