Niittoleikkuri

Niittoleikkuri

Niittoleikkuri Maestral Kaksipyörätraktoriin on tarkoitettu kasvuston niittämiseen. Niittolaitteen voimansiirto kääntää pyörivän liikkeen sivuttaissuuntaiseksi liikkeeksi.

Työstöleveys 100, 130, 160 cm. Terien väli 51 mm. Leikkuukorkeus 2-7 cm. Suositeltu ajonopeus 2-4 km/h. Niittonopeus enimmillään 6000 m2/tunti.

Maestral niittoleikkuri työstöleveys 100, 130, 160 cm. Terien väli 51 mm. Leikkuukorkeus 2-7 cm. Suositeltu ajonopeus 2-4 km/h. Niittonopeus enimmillään 6000 m2/tunti. Maestral niittoleikkuri voimansiirto öljykylvyllä. Sivuohjurilevyt erottaa leikatun nurmikon leikkaamattomasta. Voimansiirron kierrosnopeus max 1017 RPM. Öljy SAE 90, 0,7L. Paino 25 kg (+ leikkuuterä 24, 31, 38 kg).
Niittolaite leikkuuosalla on tarkoitettu kasvuston niittämiseen. Niittolaitteen voimansiirto kääntää pyörivän liikkeen sivuttaissuuntaiseksi liikkeeksi.
 
Maestralin voimanulosottoputken kiinnitystappi nostetaan ylös ja niittoleikkuri kiinnitetään Maestralin voimansulosottoputkeen. Kiinnitystappi käännetään takaisin lukitsemisasentoon. Asennusta suoritettaessa, moottori ei saa olla käynnissä.
 
Vaihteiston osat ovat öljykylvyssä, siksi oljyn määrään tulee kiinnittää huomiota. Aikaväli öljynvaihdolle on 20 työtuntia tai kerran vuodessa. Myös liitännät tarkistetaan ja kiristetään tarvittaessa.
 
HUOMIOI. Älä laita käsiä tai jalkoja niittoleikkurin lähelle työskennellessä laitteella. Putsaaminen ja ylläpitäminen on sallittua kun niittolaite on kytketty pois päältä. Työskennellessä niittoleikkurilla käytä asianmukaisia suojavaatteita ja jalkineita.
 
VAROITUS! Moottorin täytyy olla sammutettuna ennen niittoleikkurin asennusta.