Neko Tångpulver Kalium +

Neko Tångpulver Kalium +

För att öka kalium. Som höstgödsel i augusti-september. Vattenlösligt granulat.

Förpackningsstorlek 20 kg säck.

  • för kaliumtillskott
  • som höstgödsel i augusti-september
  • innehåller naturligt förekommande betainer, cytokiner och andra
    organiska ämnen tillsammans med spårämnen – Kelp (Ascophyllum nodosum).
  • aktiverar olika tillväxtstadier: groning, rotsystem och växtutveckling
  • påskynda aktiviteten av nyttiga mikrober i jorden
  • ökar kylmotståndet
  • hållbarhet vid lagring och transport
  • kan ges till växten tillsammans med annat gödselmedel

Det ges utspätt i vatten genom att sprayas på växten och tillsammans med bevattning.

För att tillsätta kalium till växter, t ex rötter, knölar, bär och fruktväxter och som höstgödsel.

Sprayning så snart plantan har utvecklat löv.

Spraya inte på ätbara delar av växten som salladsblad eller när råstadiet börjar.

Frukt och grönt: 2-3 behandlingar var 7-10 dag.

Dosering: 0,5 kg -1 kg/ha/sprutning eller vattning. Vid sprutning 200 l – 400 l vatten/ha.

Bruksanvisning tångpulver kalium

Tångpulver Kalium + sammansättning i viktprocent:

Totalt kväve (N) 1,5%
Organiskt kväve (N) 1%
Kalium (K) 16,6%
Organiskt kol (Corg) 30%
Torrsubstanshalt 95%
C/N-förhållande 20
Vattenlösligt grus