Neko Ekologisk 4 – NPK 9-2-5 pellets

Neko Ekologisk 4 – NPK 9-2-5 pellets

Ett organiskt gödselmedel lämpligt för fältgödsling, speciellt för raps och raps, grönsaksland och gräs, speciellt för växter som kräver kalium eller jordar med lite kalium.

Paketstorlek 750 kg storsäck

NEKO Ekologisk 4 – NPK 9-2-5 Mg 0,5 Ca 2,4 B 0,15

Kött- och benpulver, kaliumsulfat. Pellets 4 mm.
Åker, öppen mark, gräs
– speciellt för växter som kräver kalium; raps och raps.
– för jordar med låg kaliumhalt.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material av animaliskt ursprung
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • applicering i samband med vårsådd/bearbetning.
  • blandad sådd – gödningsmedel för användning av växten så snart tillväxten börjar
  • hög kvävehalt i förhållande till fosfor – årlig användning är möjlig
    – fosforhalten blir inte för hög
  • gödseldjup ca 4-8 cm.

Användningsvolymer påverkas av t.ex. odlingsväxt,
jord/växtmedium sammansättning och näringsstatus.

Öppen mark ca 500-1000 kg / ha / år
Höstgödsling ca 300 kg / ha

Råmaterial

Kött- och benpulver, vinass, kaliumsulfat

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 8,8
Organiskt kväve N 8,8
Fosfor P 2,1
Kalium K 5,0
Kalcium Ca 2,4
Magnesium Mg 0,5
Svavel S 2,2
Järn Fe 330 mg/kg
Zink Zn 190 mg/kg
Bor B ,015 mg/kg Organiskt mg/kg
Mangan 23 mg/kg
Mangan 91 %